რეგიონი

აუდიტის სამსახური თაღლითი ექიმის დანაშაულებრივ საქმიანობას განიხილავს

აფხაზეთის მთავრობამ ბიუჯეტის ფულით დევნილებს კბილის პროთეზების ხარჯი დაუფინანსა, თუმცა კლინიკის მმართველი, რომლიც თავადაც აფხაზეთიდან დევნილი იყო, თანხის მიღების შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადავიდა. ბენეფიციარების ნაწილი პროთეზის ხარისხით უკმაყოფილო, ნაწილს კი ის საერთოდ არ მიუღია. ინფორმაციას რადიო თავისუფლება აუდიტის სამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს.

აუდიტის დასკვნის მიხედვით, სქემა ასეთი იყო: შპს 32 დენტის თანამშრომელმა, რომელიც თავადაც დევნილი იყო, იქირავა კომპანია მფლობელისგან, ტენდერებში გაიმარჯვა და თანხის სრულად მიღების შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შეუსრულებელი ვალდებულებებით გადავიდა.

“აუდიტორული პროცედურებით დადგინდა, რომ აღნიშნული კომპანიის დამქირავებელმა ხელშეკრულების ვალდებულებების შესრულებამდე, მას შემდეგ რაც სამინისტრომ სრულად აუნაზღაურა ხელშეკრულების ღირებულება, გადავიდა აფხაზეთის ა/რ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ხოლო ვალდებულებები შესასრულებლად დაუტოვა კომპანიის რეალურ მფლობელს”, – აღნიშნულია აუდიტის დასკვნაში, რომელიც 2018-2019 წლების პერიოდს მოიცავს.

აუდიტის სამსახურის მონაცემების მიხედვით, 2018-2019 წლებში ამბულატორიული დახმარების პროგრამის ფარგლებში დევნილებისთვის სტომატოლოგიური ორთოპედიული პროთეზირების დამზადებისთვის 4 ტენდერი გამოცხადდა, 3-ში კი იმ კომპანიამ (შპს 32 დენტი) გაიმარჯვა, რომლის მმართველიც თანხის სრულად მიღების შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადავიდა. კომპანიას მიღებული აქვს 44,4 ათასი ლარი.

“იქიდან გამომდინარე, რომ პაციენტები აკითხავდნენ კლინიკას მომსახურების მიღების მოთხოვნით, კომპანიის რეალური მესაკუთრისათვის ცნობილი გახდა, რომ 2019 წლის აგვისტოსათვის სამინისტროსთან გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტებისა და მათი მხრიდან ხელშეკრულების ღირებულების სრულად ანაზღაურების მიუხედავად, ყველა ბენეფიციარს არ ჰქონდა მიღებული პროთეზები/გაწეული მომსახურება. შესაბამისად, კომპანიას მოუწია აღნიშნული ბენეფიციარების მომსახურება, ხოლო სამინისტროს მიერ ჩარიცხული თანხა აფხაზეთიდან დევნილი თანამშრომლის მიერ ანაგრიშიდან გამოტანილ იქნა ისე, რომ ხელფასებიც არ გადაუხდია თანამშრომლებისა და პროთეზის ტექნიკისათვის”, – ვკითხულობთ აუდიტის დასკვნაში.

შემოწმებისას აუდიტის სამსახურმა დაადგინა, რომ სამინისტროში გადმოგზავნილი ყველა შესრულების დოკუმენტი და ანგარიშფაქტურა დადასტურებულია პროგრამის კოორდინატორის ინსპექტირებით, გაფორმებულია მომსახურების მიღებაჩაბარების აქტები და გადარიცხულია თანხები.

“აუდიტის ჯგუფის მიერ ბოლოს გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტებში წარმოდგენილ ბენეფიციართა შემთხვევით შერჩევის წესით გადამოწმებით გამოვლინდა, რომ არსებობენ ბენეფიციარები, რომლებზეც დოკუმენტურად ფიქსირდება მომსახურების გაწევა და გადახდილია საბიუჯეტო თანხები, თუმცა აღნიშნული ფაქტები არ დადასტურდა, რადგან ბენეფიციარებს არ მიუღიათ დაფინანსებული პროთეზები”, – ვკითხულობთ დოკუმენტში.

Related posts

ზუგდიდში სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში არჩევნები მიმდინარეობს

ზუგდიდში 107-ე უბანი ყოველგვარი ექსესების გარეშე გაიხსნა

თერმოსქრინინგი ზედაეწერში – მაღალი ტემპერატურა არცერთს არ აღენიშნება

რედაქტორი

დატოვე კომენტარი